La Mercè 1871, fa 150 anys

La Mercè 1871, fa 150 anys

Aquest 2021 es celebra que fa 150 anys la festa de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona va programar-se amb criteris de festa major moderna, amb la intervenció directe de la municipalitat que va abocar-hi recursos per tal d’oferir una programació ben lluïda i atractiva que dugués forasters a la capital i que enlluernes també als locals.

És un fet que la proclamació de la Mare de Déu de la Mercè com a patrona principal de la diócesis de Barcelona l’any 1868 va ser l’excusa perfecte per impulsar aquesta nova celebració que amb el nom de Ferias, Exposiciones, y Fiestas Populares de Barcelona, duia incorporat d’altres motivacions de caire propagandista de la figura d’Amadeu I d’Espanya, i que Francesc Rius i Taulet  com a president de la comissió organitzadora va saber fer el seu paper assolint els objectius proposats amb escreix i en un temps record d’organització .

La programació va ser variada i si l’analitzem al detall veurem que té més de fira i atracció de forasters que no pas d’una festa major de mitjans del segle XIX. Tot i així a la premsa de l’època llegim precisament que: “pot ser donar per ben empleats tots los esforsos que corporacions oficials y particulars han fet per que s’inauguresen en Barcelona los festeigs que poden considerarse com la Festa major de la Ciutat.” 

L’almanac del Diario de Barcelona del 1872 recull una crònica dia a dia del que van ser aquestes festes, exposicions, castells de focs, corridas de toros molt celebrades per cert, carreres de cavalls,rucs i bicicletes, oficis religiosos, …. Pel que fa al que en diriem elements festius el mateix almanac ens informa que “los ampurdaneses bailaron las sardanas llargas, los xiquets de Valls hicieron sus castillos de hombres, los niños de la Casa de Correccion el baile de gitanos y recorrieron las calles los gigantes de la Ciudad, los de Santa Maria y los del Borne.”

En aquest sentit, l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, que custodia un valuosíssim fons que ens permet interpretar la vida de la ciutat des del segle XI en endavant, conserva una carta manuscrita de Francesc Rius i Taulet enviada al “Muy Yltre Sr. Presidente de la Junta de obras de la Parroquial Yglesia de Sta. Maria del Pino.” La carta és del 24 d’agost un mes abans de l’esdeveniment. La lletra, un ofici, demana que els gegants de la Parròquia surtin a recorrer els carrers.

El document diu així:

Junta Directiva de la Comisión Organizadora de Fiestas Populares, Ferias y Exposiciones de Barcelona.

Deseando la Junta de mi presidencia, celebrar con la mayor brillantez posible la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de esta Diocesis, y creyendo que esa Yltre.corporación puede cooperar en su esfera al explendor de las fiestas en proyecto, suplico a V. S. se sirva disponer lo conveniente para que durante las mismas salgan a recorrer las calles de la Ciudad los gigantes de la Parroquia.

Lo que tengo la honra de manifestar a V. S. no dudando que contribuirá de esta suerte a imprimir mayor realce a la solemnidad que con tan fausto motivo se está preparando.

Dios gu.e a V.S m.s a.s. [Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años]

Barcelona 24 de agosto 1871

El Presidente
Francisco de P. Rius y Taulet

D’això fa 150 anys exactes.