Les dotze toquen

Les dotze toquen

Nadal: “Les dotze toquen”

Parlar de cançons de Nadal vol dir evocar un cicle que, sens dubte, és el més ric de l’any en tots els aspectes folklòrics i tradicionals, malgrat la transformació de la vida que s’està produint en la nostra societat occidental.

La cançó que ara escoltarem procedeix de la Catalunya central amb un contingut clàssic: adoració del Nen Jesús, descripció del seu vestit i presència de galls i gallines (animals rituals). Té com a elements etnogràfics característics un barbarisme, “Niño” (no estrany al vocabulari nadalenc de la zona) i la imitació del crit de les gallines (mimologisme) en acabar la darrera estrofa.

Cançó recollida a Balsareny per Josep Crivillé i M.Àngels Arnaus de la informant: Benilda Casanova, el 10 de setembre de 1974.