Les festes mòbils

Les festes mòbils

Quan es programen les activitats a un any vista, o quan s’han de fer calendaris escolars o laborals sempre hi ha aquell moment de desconcert, ens falten dades, consultem agendes I res no diuen res, mirem les d’anys anteriors I tampoc serveix de res. Llavors quan la cosa sembla que no te solució I que haurem de deixar el tema per més endavant algú fa una pregunta a l’aire que pot ser la seguent “algú sap quan és setmana santa l’any vinent?” I l’altre que forma part del mateix repertori és “algú sap quan és carnaval l’any vinent?”

La pregunta o les preguntes son lògiques si tenim en conte que aquestes dates son d’aquelles que anomenem festes mòbils es a dir que es desplacen de dates pel calendari.De festes mòbils en el nostres calendari hi han entre d’altres, Dijous gras, les dates de Carnaval, Dimecres de cendra, Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant, Diumenge I Dilluns de Pasqua florida, L’Ascensió, la segona Pasqua o granada, I Corpus.

La data en la qual es celebra cada any aquestes festes va en funció de la data en que s’escau la festa de la Pasqua de ressurrecció o florida I que com veurem depen de la lluna, d’aquí la seva mobilitat. Un cop sabem quina és la data de celebració de la Pasqua només caldrà contar dies amunt I dies avall per anar col·locant aquestes festes en el calendari.

Primer doncs hem de calcular quan és Pasqua, sempre serà el primer diumenge després del primer pleniluni de primavera per tant aquesta festa oscil·larà entre el 22 de març I el 25 d’Abril com a dates límit. També podriem fer-ho a partir del calcul de l’epacta o de l’algoritme de Gaus però com que som ganduls de mena, I un es proclama totalment de lletres, no ho farem. Us recomano per aquest afer que consulteu a la xarxa, trobareu calculs del dia de pasqua per d’aquí un segle.

A partir d’aquí ja podem posar data a les altres festes a partir d’aquest calcul.

Dijous Llarder o Gras: 52 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Dilluns de Carnestoltes: 48 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Dimarts de Carnestoltes: 47 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Dimecres de Cendra: 46 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Diumenge primer de Quaresma: 42 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Diumenge de Rams: 7 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Dijous Sant: 3 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Divendres Sant: 2 dies abans del Diumenge de Pasqua.
Dillums de Pasqua: 1 dia després del Diumenge de Pasqua.
L’Ascensió: 39 dies després del Diumenge de Pasqua.
Pasqua de Pentecosta: 49 dies després del Diumenge de Pasqua.
Dilluns de Pentecosta: 50 dies després del Diumenge de Pasqua.
Corpus Christi: 60 dies després del Diumenge de Pasqua.