Les garbes estan esteses

Les garbes estan esteses