Llibres, camins i dies porten saviesa

Llibres, camins i dies porten saviesa

Encara que fer anys, per ell mateix, no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable.

Els anys fets (com a acumulació de dies) ens aporten memòria i experiència. Els camins triats i trescats (com a acumulació de vivències) també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat (lectures i interessos) acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa.

I la saviesa acumulada és en un punt intermedi d’aquestes tres variables (edat, experiència i aprenentatges). I cal saber-la compartir i treure-la enfora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.