Per fondo que es faci el foc,
el fum sempre respira

Per fondo que es faci el foc,
el fum sempre respira

Foc i fum van molt relacionats i el refranyer els usa junts en diversos refranys per expressar que indicis i fets sempre van de la mà.

Aquesta dita, en concret, d’una manera figurada ens diu que la veritat d’allò que fem sempre s’acaba sabent. I la imatge perfecta per expressar aquesta idea és un fum que comença a fer-se visible quan dessota hi ha ja un foc ben viu.

Altres dites relacionades: Allà és el foc, on ix el fum, Costum fa veure foc el que és fum, D’allà on se fa foc, fum ha de sortir, No hi ha fum sense foc, Pel fum se sap on hi ha el foc. Perquè per amagat que es faça el foc, ix el fum per algun lloc.

Per fondo que es faci el foc, el fum sempre respira.