Resum 2022, part IV: Les colles de 7

Resum 2022, part IV: Les colles de 7

Les colles més modestes s’han vist afectades de gran manera per l’aturada pandèmica. De les 59 colles –amb mínim d’una aleta de 7 ara fa tres anys– s’ha passat a les 53 d’aquest curs de represa.