Categoria «Sons de la Tradició»

Si tu te’n fas la rosa

Adults, galanteig: “Les transformacions” o “Si tu te’n fas la rosa”. Un dels espais habituals del galanteig ha estat el ball tant a l’interior d’una sala com al carrer. Les melodies i ritmes de moda constituïen (com passa en l’actualitat) el repertori d’aquests balls. La cançó anomenada Les transformacions que ara escoltarem, és un valset …

A la finestra t’hai vist

Joventut: Ronda, “A la finestra t’hai vist” El fet de rondar ha estat molt popular a bona part de Catalunya, especialment a les terres ponentines i meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins; les noies, al mateix temps no perdien ocasió de cantar, mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les …

Sant Jaume, patró d’Espanya

Infantesa: Bressol, “Sant Jaume patró d’Espanya” El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d’invocacions a la Mare de Déu i als sants per a què la son vingui als ulls de l’infant. També es demana a la mateixa son que s’instal·li al més aviat possible en el propi …