Categoria «Paraules de festa»

Abril 2015

Abril, pluges mil, igual que una abundància de paraules de festa: al·leluia, brandons, caputxes, florida, manaies, misteris, natzarè, pasquals, pasqüeta, passions, penitent, processó, silenci, tabaler, timbals, vetlles. El 2 d’abril coincideix amb el Dijous Sant, de manera que ja ens situem en el període de la Setmana Santa, una de les festes més senyalades del …

Març 2015

La festa i el joc han estat sempre relacionats, igual que en el nostre cas, on anem explorant, en el món dels mots, la relació entre les paraules de festa del tradicionari català i el joc de Scrabble. Al mes de març, us proposem que ens fixem en les paraules festives: artifici, cremada, josepet, mercats, …