Categoria «Els secrets de l’Etnològic»

La farmaciola de viatge

Des de temps immemorials l’espècie humana ha procurat guarir-se de tots aquells mals que li sobrevenen. En totes les comunitats, des de l’aparició de l’home a la terra hi ha hagut qui, bé per curiositat bé per necessitat, ha anat experimentant amb els elements que la natura posava a la seva disposició a l’hora d’intentar …

Els calçons

  D’entre els centenars d’objectes que formen el llegat que va fer el polifacètic Apel·les Mestres a l’Ajuntament de Barcelona en morir amb vuitanta-un anys el 19 de juliol de 1936 i que en bona part es va dipositar a l’actual Museu Etnològic i de Cultures del Món, n’hi ha de molt interessants i també …

Dent de lleó

  Durant la seva existència des del ja llunyà 1942, el Museu Etnològic no només ha anat incorporant a les col·leccions objectes dels cinc continents sinó també un molt interessant fons de dibuixos com a resultat dels diferents treballs de camp o també com a informació gràfica creada per il·lustrar diversos aspectes en les diferents …